Награда ESQR за постигнување на квалитет, Лондон 2015 година

Во златната категорија, Европското здружение за истражување на квалитет (ESQR) го награди Алтамед за своите достигнувања во областа на квалитетот на конвенцијата во Лондон на 14.06.2015 година. Повеќегодишна работа и напор и врвниот квалитет на производите REVITA уште еднаш беа препознаени од светските експерти. Како дел од својата годишна програма за признавање на квалитетот, Европското здружение за истражување за квалитет (ESQR) донесе одлука да ја додели „ESQR Наградата за достигнувања во областа на квалитетот“ на избрани компании, тела на јавната администрација и организации од целиот свет.

Органско
0%
Природно
0%
Здраво
0%