Платинеста награда за квалитет, Њујорк 2008

Меѓународната асоцијација Business Initiative Directions (BID), на својата годишна конвенција во Њујорк на 25 и 26 мај, ја додели на Алтамед платинестата наградата за квалитет на програмата Revita.

Органско
0%
Природно
0%
Здраво
0%