Златна награда за квалитет и деловен престиж, Виена 2004

Меѓународната асоцијација Otherways Management & Consulting ја додели на  Алтамед – Златната награда за квалитет и деловен престиж, во Виена во 2004 година. Наградата е дадена за исклучителниот углед на марката и услугите, а особено за највисокиот стандард за квалитет што го постигнал Алтамед за да ги исполни барањата на клиентите.

Органско
0%
Природно
0%
Здраво
0%