Златна звезда за квалитет, Женева 2007

На 32-от Меѓународен самит за квалитет во Женева, на 22 октомври 2007 година, Меѓународната асоцијација Business Initiative Directions (BID) ја додели на Алтамед Златната Звезда за квалитет за програмата Revita. Врз основа на препораките и независно гласање, ова здружение, со светски репутација како градител на подобра деловна репутација и квалитетна култура, годишно доделува компании кои се симболи на лидерство во квалитет, технологија и иновации и пример за компаниите во други сектори.

Органско
0%
Природно
0%
Здраво
0%