Врвен квалитет

Од појавувањето на пазарот, па се до денес производите Revita го носат знакот “Здрава храна – Зелено Јаболко” кој што е гаранција дека сите состојки се потполно природни, без конзерванси и вештачки подобрувања на вкусот, со висока нутритивна вредност. Revita е меѓу малкуте производи кои стандардно го одржуваат добриот квалитет. Квалитетот и исправноста на Revita редовно се контролираат во релевантните државни установи, а биоактивноста на млечот се проверува на биолошкиот институт – Синиша Станковиќ во Белград.


Здрава храна
REVITA го носи престижниот бренд „Здрава храна“ – Зелено јаболко од 2000 година.

ХАЛАЛ
Сертификат ХАЛАЛ од 2008 година.

ISO сертификат 9001: 2008 година
Систем за управување со квалитет – најраспространет меѓународен стандард кој поставува барања за воспоставување и одржување на системи за управување со квалитет.

ISO сертификат 22000: 2005 година
Системи за управување со безбедност на храна – поставува барања за воспоставување и одржување на сеопфатен и ефективен систем за управување со безбедноста на храната.

HACCP
Анализа на опасност и критична контролна точка – интегриран систем за контрола на безбедноста на храната во сите фази на процесот на неговото производство и дистрибуција. Таа се заснова на превентивен пристап, кој придонесува за намалување на ризикот по здравјето на населението.